🔹مَن نَفَّسَ کُربَهَ مُومِنً فَرَّجَ اللهُ تَعالی عَنهُ کُرَبَ الدُّنیا وَ الآخِرَهِ

پویش ماه رهایی

مشارکت در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت ماه مبارک رمضان و لیالی قدر

💳 5892101545490084
به نام علی کلی‌وند( گروه جهادی شهید دهقان)

به همت گروه‌های جهادی دانشگاه‌های تهران بزرگ
گروهان حاج عبدالله والی
قرارگاه جهادی واحد جهاد و پایداری

گردان عاشورا

__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)