در مصاحبه با دانشجویان برگزار کننده محفل سینمایی آرمان مطرح شد:

🔶 پیشقدم شدیم تا دروازه گفتگو را وسعت ببخشیم

🔻گفتگوی دست اندرکاران #محفل_سینمایی_آرمان با روزنامه فرهیختگان پیرامون شکل‌گیری ایده و اجرای این برنامه در دهه فجر امسال

این گزارش را در اینجا بخوانید.

🇮🇷 محفل سینمایی آرمان
دفتر سینما واحد فرهنگی
__________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)