🔰 سلسله نشست‌های گام دوم نمایشگاه آغاز مسیر

♦️ مهمان نشست: آیت الله سعدی

✅ موضوع جلسه: منطق بیانیه گام دوم

🕘 زمان: چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح

🏢 مکان: دانشگاه امام صادق علیه السلام، سالن جلسات مرکز تراب