به همت قرارگاه انتخابات برگزار خواهد شد:

🔸 برگزاری تریبون آزاد دانشجو مردمی با موضوع مشارکت در انتخابات

📌 مکان: بازار بزرگ تهران،مترو پانزده خرداد
⏰ زمان: دوشنبه، ۳۰ بهمن ماه، از ساعت ۱۵:۳۰
🚌 حرکت: ساعت ۱۴:۳۰ از در اقامتگاه شماره یک

انتخابات
صدای بی‌صداها

__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)