گزارش خبری

بازتاب نشست‌های محفل سینمایی آرمان در رسانه‌ها

خبرگزاری هنر آنلاین
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری مهر
خبرگزاری دانا

🇮🇷 محفل سینمایی آرمان
دفتر سینما واحد فرهنگی
__________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)