📅 یکشنبه ۲۲ بهمن ماه:

🔻 اکران ویژه ساعت ۲۱ 🔻
فیلم سینمایی آپاراتچی

برای ثبت نام اولیه به شناسه https://ble.ir/mahfelarman_admin پیام دهید.

⚠️ ظرفیت فیلم سینمایی تمساح خونی تکمیل شده است.

🇮🇷 محفل سینمایی آرمان
دفتر سینما واحد فرهنگی
__________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)