🔰 نمایشگاه آغاز مسیر

✅ فرصتی برای ارائه دستاوردها و ایده‌ها

🗓 زمان: ۲۳ بهمن الی ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲

🏢 مکان: دانشگاه امام صادق علیه السلام، مرکز تراب

مرکز تراب؛ تشکیلات سازی راهبردی ادوار بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)