🔊 قرارگاه انتخابات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌کند:

🗳️ موضوع: جلسه عمومی ایده پردازی انتخابات

پیش نشست: آرایش سیاسی انتخابات پیش‌رو

👤با حضور: دکتر رضا آزاد

📆زمان: دوشنبه 9 بهمن ماه ساعت 19

📍مکان: مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

📌 به میزبانی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه

___________________________

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)