🇾🇪 این صحنه تکرار خواهد شد
تجمع مردمی دانشجویی در پی حمله به کشور یمن

🕐 زمان: جمعه ۲۲ دی ماه از ساعت ۲۱:۳۰
📍 مکان: مقابل سفارت انگلیس
🚌 حرکت: ساعت ۲۱ از در اقامتگاه شماره یک

__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)