بسم الله الرحمن الرحیم

اولین جلسه هفتگی طرح تداوم والعصر(حلقات والعصر) در سال تحصیلی 1392-1393 با موضوع «مروری اجمالی بر تاریخ تکوین علوم انسانی در غرب» با حضور استاد اصغر واعظی هیئت علمی و معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این جلسه با حضور حدود 50 نفر از اعضای دو حلقه‌ی شهید باغانی و شهید احمدی روشن،  در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد. مخاطبان در دوره والعصر 16 که تابستان امسال در مکان سازمان بسیج دانشجویی(لانه جاسوسی سابق) شرکت داشته و به عضویت حلقات مذکور درآمده بودند.

ان شاء الله حلقات والعصر برنامه‌های خود را در قالب جلسات هفتگی و کارگاه‌های ماهانه در شهر مقدس قم پیگیری خواهند کرد.

دکتر واعظی بعد از تسلیت شهادت حضرت جواد الائمهعلیه السلام بحث خود را آغاز کردند. شک دکارت و ایجاد زمینه استقلال علوم طبیعی از متافیزیک در غرب و آثار و نتایج این استقلال در علوم طبیعی مختصرا مطرح شد. و بر چرخش تبیین غایت انگارانه به تبیین علّی و مکانیکی تاکید شد. سپس سخن از سرایت چهارچوب مواجه با علوم طبیعی به علوم انسانی توسط آگوست کنت بنیان گذار علوم اجتماعی در غرب به میان آمد. بعد از کنت تلاش‌های دیلتای در زمینه تکوین علوم انسانی با ایجاد متافیزیک برای علوم انسانی  و نقاط اختلاف او با کنت مطرح شد. و در این مجال اشاره مختصری به بحث‌‌های هرمنوتیک دیلتای در علوم انسانی شد. در نهایت به چند نکته اساسی از تفکر گادامر یعنی تاریخ اثرگذار، نظریه کاربست و تفاوت مرجعیت و عقل اشاره شد. این نکات در تفکر گادامر تاثیرات جدی در تکوین علوم انسانی داشته است. در نهایت جلسه با سوالات دانشجویان ادامه پیدا کرد.

2013-10-05 20.27.32

2013-10-05 20.27.44

2013-10-05 21.03.40