🇮🇷 طــــهران_ریـــاض 🇸🇦

 

آنچه در حیات ۱۲۷ خواهید خواند:

 

💠 دوست خوب یا دشمن بد 

🔸در گفتگو با مسعود اسداللهی

 

💠مصدق مرد مبارزه نبود 

🔸در گفتگو با عباس سلیمی نمین

 

💠 نوآوری در موسیقی 

🔸مباحثه میان سید جواد پرئی و مهدی زنگنه

 

💠مناسبات ساختار روایتی و ساختار حاکمیتی حجاب

🔸نوشته ای از مهدی جمشیدی

💠حقوق و توسعه

🔸در گفت‌وگو با علی ربیع زاده

دریافت ماهنامه حیات از طاقچه

📌 حیات | ماهنامه فرهنگی سیاسی