💠 مراسم وداع با شهید گمنام 💠

📆 یکشنبه ١٠ دی‌ماه | ساعت ١٢ تا ١٣

📍 مکان: بلوار مدیریت، خیابان علامه طباطبایی،دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌ علامه طباطبائی
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه السلام)