بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(ع) برگزار میکند:

📌 سلسه‌جلسات از تحول چه‌خبر؟

مطالبه از مسئولین آموزش‌و‌پرورش درباره مسئله‌تحول

🔸️ میزان تلاش برای تحقق‌تحول
🔸️ علل اجرایی نشدن سندتحول
🔸️ برنامه‌های فعلی برای ایجاد‌تحول
و…
👈 به همراه پرسش و پاسخ

⚜️ جلسه اول:
با حضور جناب آقای حمیدیزدانی
مدیرکل دفترآموزش‌دوره‌اول‌متوسطه

🗓 دوشنبه ۴دی‌ماه ۱۴۰۲
⏰️ ساعت ۱۹/۳۰
📍سالن شماره‌یک کلاس‌ها، کلاس۱۰۴

▪️ به صورت حضوری و مجازی
لینک‌مجازی: http://Vc.isu.ac.ir/ch/basij5

🔻 آیدی مجازی جهت کسب اطلاعات بیشتر:
https://ble.ir/s_ali_agh

دفتر آموزش و پرورش واحد فرهنگی
__________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)