بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌
برنامه‌ى میدان، برنامه‌ى بسیار زیبا و پرمغزى بود. لازم است به همه‌ى شما جوانان عزیز تبریک بگویم؛ هم فارغ‌التّحصیلانى که امروز مفتخر به دریافت درجه شدند و رسماً در ارتش سرافراز جمهورى اسلامى ایران عضویّت پیدا کردند و هم جوانان دانشجویى که با دریافت سردوشى، راه خود را به سوى آمادگى و دریافت ارزشهاى افسرىِ نیروهاى مسلّح جمهورى اسلامى آغاز کردند. امیدواریم خداوند متعال همه‌ى شما را مشمول رحمت و فضل و هدایت خود قرار بدهد و زندگى شما را و عاقبت شما را همچنان‌که مورد رضاى او است، تقدیر فرماید.
یادهاى افتخارآمیز ارتش جمهورى اسلامى ایران و به طور خاص نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران  – که امروز این مراسم با میزبانى این نیرو انجام میگیرد – از یاد تاریخ این کشور زدوده شدنى نیست. بله، شهیدان و فداکارانى عروج کردند و رفتند؛ ولى راه آنها که راه مجاهدت پرافتخار در راه آرمانهاى اسلام و قرآن و حفاظت از میهن عزیز ایران است، همچنان ادامه دارد. روحیّه‌ى خلبانهاى ما در دوران جنگ تحمیلى از جمله‌ى پدیده‌هایى بود که در نیروهاى مسلّح کشورهاى جهان بى‌نظیر یا بسیار کم‌نظیر بود. افسران نیروى هوایى – چه خلبانهاى شجاع و تیزپرواز و چه افسران فنّى – در جاى خود هرکدام نقش‌آفرین بودند و توانستند تجربه‌ى عظیم دفاع مقدّس هشت‌ساله را به سهم خود و به نوبه‌ى خود، به آن نتایج افتخارآمیز برسانند. یاد خلبانى همچون شهید بابایى و افسر فنّىِ عالى‌قدرى همچون شهید ستّارى هرگز از یاد ملّت ایران نخواهد رفت.
ارتش جمهورى اسلامى ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، در یک دوران دشوارِ امتحانِ سخت توانستند آن‌چنان شخصیّتى و هویّتى از خود به منصّه‌ى ظهور و بُروز برسانند که بى‌شک در گذشته‌هاى ما نظیر آن را یا نمیشود دید یا بندرت میتوان مشاهده کرد؛ این را جوانان عزیز ما قدر بدانند. شما فرزندان عزیز من بدانید که ما به نیروهاى مسلّح شجاع خودمان افتخار میکنیم؛ شما هم از اینکه در سلک این نیروهاى مقدّس و شجاع و فداکار و نام‌آور حضور دارید، احساس افتخار کنید.
ما بدون آن که کسى را تهدید بکنیم، استحکام و اقتدار نیروهاى مسلّح را مهم‌ترین عامل در راه حفظ امنیّت خارجىِ ملّت ایران و جمهورى اسلامى ایران میدانیم. کسى را ما تهدید نمیکنیم، امّا لازم میدانیم ملّت ایران و کشور عزیزمان در سایه‌ى حصار مستحکم نیروهاى مسلّح جمهورى اسلامى ایران – چه ارتش، چه بسیج، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و چه نیروهاى انتظامى – احساس امنیّت بکند. لذا وظیفه‌ى همه‌ى مسئولان میدانیم که در راه اقتدار نیروهاى مسلّح تلاش کنند؛ استحکام این نیروها را در برنامه‌هاى خودشان قرار بدهند. ما تهدیدهاى مکرّر و مشمئزکننده‌ى دشمنان ملّت ایران را میشنویم؛ پاسخ ما به هرگونه شرارتى علیه ملّت ایران، پاسخى جدّى و سخت خواهد بود؛ این را همه‌ى کسانى که عادت کرده‌اند ملّت ایران را با زبان، تهدید کنند، باید مطّلع باشند و بدانند. ملّت ایران ملّتى است که سرسختى خود را در راه دفاع از آرمانهاى خود و از منافع خود آن‌چنان نشان داده است که میل و رغبت خود [را] به سلامت و صلح و همزیستى با برادران مسلمان و همه‌ى آحاد بشر؛ این دو با یکدیگر موازى هستند.
این را هم عرض بکنیم: ما از تحرّک دیپلماسى دولت حمایت میکنیم، پشتیبانى میکنیم. در کنار آمادگى‌هاى همه‌جانبه‌ى ملّت ایران – چه از لحاظ اقتصادى، چه از لحاظ امنیّت داخلى، چه از لحاظ استحکام ساخت درونى نظام اسلامى، چه از لحاظ وحدت ملّى و چه از لحاظ نظامى – به تلاش و تحرّک دیپلماسى هم چه در این قضایاى سفر اخیر و چه غیر از آن، اهمّیّت میدهیم و از آنچه دولت ما انجام میدهد و تلاشهاى دیپلماتیک و تحرّکى که در این زمینه میکنند، حمایت میکنیم. البتّه برخى از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لکن ما به هیئت دیپلماسى ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریکایى‌ها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادى نداریم. ما دولت ایالات متّحده‌ى آمریکا را دولتى غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتى خودبرتربین، دولتى غیرمنطقى و عهدشکن، دولتى سخت در پنجه‌ى تصرّف و اقتدار شبکه‌ى صهیونیسم بین‌المللى – که به‌خاطر رعایت خواسته‌ها و منافع نامشروع شبکه‌ى صهیونیستى بین‌المللى مجبورند با رژیم غاصب و جعلى اشغال‌کننده‌ى فلسطین مماشات کنند، در مقابل او نرمش نشان بدهند؛ اسمش را میگذارند منافع آمریکا، در حالى که بکلّى منافع ملّى آمریکا با آنچه امروز اینها در حمایت از [آن‌] رژیم جعلى انجام میدهند، منافات دارد؛ از همه‌ى دنیا دولت ایالات متّحده‌ى آمریکا باج میگیرد و به رژیم جعلى صهیونیستى باج میدهد؛ این حقایق را ما داریم مشاهده میکنیم – به دولت آمریکا اعتمادى نداریم، به مسئولین خودمان اعتماد داریم، خوشبین هستیم، از آنها میخواهیم که با دقّت، با ملاحظه‌ى همه‌ى جوانب گامها را درست بردارند، محکم بردارند، منافع ملّى را یک لحظه به فراموشى نسپرند.
آنچه براى نظام جمهورى اسلامى حائز اهمّیّت است، استحکام ساخت درونىِ نظام جمهورى اسلامى است، استحکام درونى ملّت ایران است؛ همان چیزى که از روز اوّل تا امروز توانسته است این کشور را حفظ کند؛ اتّحاد ملّى، توجّه به آرمانهاى والاى نظام جمهورى اسلامى، توجّه به عزّت ملّى. ملّت ایران ملّت عزیزى است؛ انقلاب عزّت ملّت را به آنها برگرداند. گذشت آن زمانى که در خاک ایران یک گروهبان آمریکایى جرئت میکرد بزند توى گوش یک سرهنگ ایرانى؛ آن روزى که مسئولین کشور عزیز ما مجبور بودند که ملاحظه‌ى دشمنان زیاده‌خواه و افزون‌خواه را بکنند، گذشت. جمهورى اسلامى، ملّت ایران را عزیز کرد، این عزّت باقى است، روز به روز هم این عزّت افزایش پیدا کرده است، بعد از این هم، هم وظیفه‌ى آحاد مسئولین، و هم وظیفه‌ى عموم ملّت ایران است که این عزّت را پاس دارند، از آن دفاع کنند. یک ملّت، با هویّت اصلى خود، با عزّت خود سرافراز میماند و میتواند به پیشرفت برسد.
سهم نیروهاى مسلّح در این میان عبارت است از اینکه خود را آماده نگه دارند، خود را با روحیّه‌ى دفاع از آرمانها و از ملّتى که به آنها اعتماد کرده است و تکیه کرده است، حفظ کنند. ارتش و سپاه و بسیج و نیروى انتظامى و همه‌ى کسانى که در ارتباط با نیروهاى مسلّح هستند، این را وظیفه‌ى خود بدانند که حصار مستحکمى در مقابل توطئه‌هاى دشمنان و شرارت دشمنان علیه ملّت ایران خواهند بود؛ این احتیاج دارد به اینکه آمادگى ایجاد کنید. شماها جوانید، سرشار از نیرو، برخوردار از صفاى قلبى؛ میتوانید براى آینده‌ى کشورتان خود را مهیّا کنید، آماده کنید، بسازید، خداى متعال هم پشتیبان شما خواهد بود. از خداوند متعال علوّ روح شهیدان عزیز، و علوّ درجات امام بزرگوار را مسئلت میکنم و کامرانىِ شما جوانان عزیز را در دوران خدمت و در همه‌ى طول زندگى از خداوند متعال خواهانم.
والسّلام علیکم و رحمهالله و برکاته‌