📌اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخوانی است. فایده‌ی سوادآموزی این است…
اثر حرکت و نهضتی که در کشورها برای ریشه‌کن کردن #بیسوادی انجام میگیرد، عبارت است از همین، که بتوانند از این مجموعه‌ی عرضه‌کننده‌ی فکر و ذوق و استعدادِ دیگران استفاده کنند؛ این بدون کتابخوانی امکان‌پذیر نیست.
📌در جامعه باید سنت کتابخوانی رواج پیدا کند. و این کار بر عهده‌ی همه‌ی دستگاه‌هائی است که در این زمینه مسئولند…
۱۳۹۰/۴/۲۹ در دیدار مسئولان کتابخانه‌های کشور
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

نذر کتاب
📕اهدای کتب درسی و غیردرسی📕
ویژه تجهیز کتابخانه های مناطق محروم
(خصوصاً منطقه شهرآفتاب)

📌 هماهنگی و تحویل کتاب: ۰۹۳۰۳۹۵۰۲۸۵/ http://ble.ir/shayesteh313
گروهان حاج عبدالله والی
قرارگاه جهادی واحد جهاد و پایداری

گردان عاشورا
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(ع)