به همت دفتر موسیقی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) دوره آموزشی اسلام و موسیقی بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

به گفته برگزار کنندگان این رویداد، این دوره با هدف مروری جامع بر ابعاد مهم و ناشناخته اندیشه متفکران مسلمان به موسیقی برنامه ریزی شد و در نهایت حدود هشتاد نفر از دانشجویان و طلاب سراسر کشور در این دوره شرکت کردند. این دوره که بصورت فشرده و در هشت سرفصل ارائه شد به مسائلی همچون معنای عرف در فقه شیعی و نسبت آن با موسیقی، منظومه نگاه رهبر انقلاب به موسیقی، فلسفه موسیقی در سنت اسلامی، بررسی ساختار تاریخی و فرهنگی انواع ژانرهای موسیقی، بررسی وظایف حاکمیت اسلامی نسبت به موسیقی، زیبایی شناسی موسیقی و نقش اسلام در پیشرفت موسیقی ایرانی پرداخته شد.

همچنین دکتر محمد اللهیاری مدیر دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد با حضور در این دوره به بیان برخی از آمارهای مصرف موسیقی در کشور و وضعیت سنجی آن پرداخت.

بزودی جزوه تنظیم شده این دوره در اختیار علاقه مندان به حوزه موسیقی قرار خواهد گرفت.