گزارش تصویری
اگر نبود خمینی‌ نبود‌ اسلامی

🔶 اسلام درست شناخته‌شده و شناخته‌نشده داریم. اسلام گزینشی؛ ایمان به بعض و کفر به بعض…

🔰 جلسه مکتب امام و بعثت جنبش دانشجویی با حضور استاد رحیم‌پور ازغدی

صوت جلسه را از اینجا گوش دهید.

دفتر امام و رهبری

__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(ع)