🔰 دوره آموزشی آینه‌ی فرهنگ: مناسبات ادبیات و جامعه در تاریخ دوم و سوم آذر‌ ماه در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.

🔹در جلسه اول احمد شاکری به تبیین انسان و جامعه ادبیات مقاومت و تأثیر دفاع مقدس بر ادبیات بعد از انقلاب پرداخت.
🔸 جلسه دوم سیدحسین شهرستانی جایگاه ادبیات در هویت فرهنگی را به بحث گذاشت و زبان و ادبیات را از مهمترین مولفه‎‌های هویتی فرهنگ و جامعه دانست.
🔹جلسه سوم به ارائه محمدرضا سرشار اختصاص داشت. سرشار به بررسی تأثیر انقلاب‌ها بر فضای ادبی و همچنین نقش ادبیات در پیش‌برد انقلاب‌های اجتماعی پرداخت. وی با مقایسه انقلاب‌های بزرگ تاریخ بررسی تطبیقی میان ادبیات هر کدام انجام داد.
🔸در جلسه آخر روز اول نیز مهران بوذری‌نژاد مناسبات مواجهه ادبیات معاصر ایران با تجدد و مدرنیته را ارائه کرد و نشان داد که بدون فهم مناسبات تجدد و مواجهه با مدرنیته نمی‌توان تحلیل درستی از ادبیات معاصر داشت.
🔹در روز دوم دوره سه جلسه برگزار شد و در جلسه اول صابر اکبری در باب نسبت ادبیات و فهم اجتماعی سخن گفت و با مقایسه‌ی سیر تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران و غرب، نشان داد که سبک ادبی رمان تنها در بستر تاریخ و فرهنگ غرب توان ظهور داشته و در نتیجه سخن گفتن درباره رمان ایرانی نیازمند تأمل است.
🔸در جلسه بعد اسماعیل امینی به موضوع ادبیات و زندگی روزمره پرداخت و جایگاه و نقش شعر در زندگی ایرانی را نشان داد.
🔹در آخرین جلسه دوره نیز ابراهیم فیاض به بررسی وضعیت امروز جامعه و مردم ایران پرداخت و مهمترین شاخصه‌های تحولات اخیر جامعه ایرانی را بیان کرد. از نظر وی تنها راه برون‌رفت از وضعیت نامطلوب فعلی توجه کردن به حکمت است که در مقابل فلسفه و عرفان است.

دفتر ادبیات واحد فرهنگی

__________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(ع)