با توجه به پررنگ تر شدن بحث مذاکره ایران و آمریکا، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در روز سه شنبه، نهم مهر ماه  مناظره ای بین دکتر فواد ایزدی از کارشناسان سیاسی مسائل آمریکا و دکتر صادق زیبا کلام در حوزه مذاکرات در نظر گرفته است که راس ساعت 20 در سالن همایش ها دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می شود.