فتح 262

08 مرداد 1402

نشریه فتح؛ نشریه گفتمان انقلاب اسلامی

 

🔺️فتح ۲۶۲ منتشر شد

📰 عنوان مقالات:
🔸️ قانون فراموش شده حجاب؟!
🔹️ حاکمیت و هنر
🔸️ شفافیت، مسئله طرح مولدسازی
🔹️ کنار گود راحت باش
🔸️ اشتغال آفرین، دانش بنیان، تولید

📌 فتح | نشریه گفتمان انقلاب اسلامی

 

دریافت فتح 262