ما با شما؟ هرگز!

بازاندیشی در سوره کافرون؛ به مناسبت تمایل برخی دولت‌مردان ایرانی و آمریکایی در برقراری روابط سیاسی

حمید درویشی شاهکلایی

طلبه و دانش آموخته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

سوره مبارکه کافرون، برای تنظیم روابط اسلام و کفر، پیام روشن و آشکاری دارد. بد نیست گاهی از نظرات قرآن هم بهره‌مند شویم!

این سوره با «قل» سوره می‌شود، پیامبر مامور اعلان موضع و ابلاغ بیانیه رسمی جریان حزب الله است، یک‌بار و برای همیشه. گویا عده‌ای از کافران نزد پیامبر آمده بودند و پیشنهاد سازش دوستی داده بودند که خدا خودش وارد می‌شود و کار را با یک بیانیه کوتاه تمام می‌کند.

سوره کافرون، کافران را به خاطر کفرشان خطاب قرار می‌دهد (آیه1)؛ یعنی تا زمانی که به کفر و ناباوری خود به قدرت خدا ادامه دهید، چنین و چنان خواهد بود. بی‌شک آنانی که امروزه، قبله‌شان هر کسی غیر از خداست، مصداق همین کافران هستند؛ دولت مستکبر، متوهم و خودابرقدرت‌پندار آمریکا که جایگاه ویژه شیطان بزرگ خود را دارد.

مفسران می‌گویند کافران به حساب دنیایی خود، یک بازی برد-برد را به پیامبر پیشنهاد داده بودند. شدت اعلان مواضع جریان حق نیز جالب است: *ما، امت حزب الله، هرگز به کیش و آیین امروزی شما در نمی‌آییم. هرگز! فکرش را هم نکنید. (آیه2) *شما هم دروغ می‌گویید که اگر ما با شما راه بیاییم، شما با ما راه می‌آیید! یعنی شما با این افکار داغون‌تون خدای ما را می‌پرستید؟! هرگز! (آیه3) *در ضمن، سابقه شما خراب است! روش گذشته شما معلوم و نخ‌نما شده است. هرگز آب ما با شما توی یک جوب نمی‌رود. شما پرستندگان لات و هبل و عزی، پول‌پرستی و دنیادوستی افراطی‌تان شهره خاص و عام است. (آیه4) *نه! از قدیم، نظام ارزشی ما با شما متفاوت بود، شما در جبهه ما نخواهید آمد. (آیه5) اصلا می‌دانید مشکل کجاست؟ مشکل این‌جاست که شما را دینی است و ما را دینی. ما هیچ اشتراکی با هم نداریم. راه ما و شما از یکدیگر جداست. مشکل ما و شما که سیاسی و صوری نیست، اساسی و بنیادی است. هرگز درست نمی‌شود، مگر این‌که به دین ما در آیید!

*

آب ما و شما در یک جوب نمی‌رود. آخر ما هیچ چیزی با شما در اشتراک نداشته و نداریم. مشکل ما و شما در دین‌مان و دین‌تان است. مشکل ما با شما سیاسی یا اقتصادی نیست که با مذاکره حل بشود! باید از کفر خود به خدای ما دست بردارید. همین.