در این نوشتار دکتر رجبی با بیان اینکه هر واقعه ای را باید از طریق عوامل خارجی و عوامل داخلی موثر بر آن پدیده تحلیل کرد، به تبیین عوامل موثر در تحول فکری غرب می پردازند.ایشان در تبیین خودآگاهی غرب، دوره های تاریخی گوناگون را بررسی می کنند، معایب و مزایای هر نظام را به تصویر می کشند و در پایان دوره های تاریخی جهان اسلام بخصوص ایران را بررسی می کنند.در این میان دلایل پیشرفت و عقب ماندگی  مسلمانان در دوره های گوناگون را نیز تبیین می کنند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید