فتح 251

06 دی 1401

نشریه فتح نشریه ، گفتمان اسلامی

🔺️فتح ۲۵۱ منتشر شد

📰 عنوان مقالات:
🔸️ آغاز فصل کره گیری!
🔹️ برای ایران
🔸️ یار همیشه مهربان
🔹️ سکوت غیر ملّی

📌 فتح | نشریه گفتمان انقلاب اسلامی

 دریافت فتح 251