فتح 250

06 دی 1401

نشریه فتح نشریه ، گفتمان اسلامی

🔺️فتح ۲۵۰ منتشر شد

📰 عنوان مقالات:
🔸️ اوکراین و یک انتخاب!
🔹️ دستار سعودی
🔸️ زن/ زندگی/ آزادی
🔹️ فتنه تربیت

📌 فتح | نشریه گفتمان انقلاب اسلامی

 دریافت فتح 250