فتح 249

06 دی 1401

نشریه فتح نشریه ، گفتمان اسلامی

 

🔺️فتح ۲۴۹ منتشر شد

📰 عنوان مقالات:
🔸️ آقای وزیر علوم انقلابی عمل کنید!
🔹️ محافظ ما یا مزاحم ما؟
🔸️ جنگ ترکیبی در تحولات اخیر
🔹️ این بار هم استکبار جهانی از ملت ایران تو دهنی خورد!
🔸️ تغییر نظام بین‌الملل و ضرورت بازخوانی تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سیاست خارجی و دیپلماسی

 

 دریافت فتح 249