فتح 257

06 دی 1401

نشریه فتح نشریه ، گفتمان اسلامی

 

🔺️فتح ۲۵۷ منتشر شد

📰 عنوان مقالات:
🔸️ تخم مرغ سعودی در سبد چینی
🔹️ هویت ملی، همبستگی، پیشرفت
🔸️ بالاخره محارب کیست؟
🔹️ استعمار فکری و مسئله حجاب
🔸️ دیکتاتوری آزادی‌خواهان

📌 فتح | نشریه گفتمان انقلاب اسلامی

 

 دریافت فتح 257