نشریه فتح ، نشریه گفتمان اسلامی

 

 

📃 شماره 235 منتشر شد

🔹 ماجرای خیّام
🔸 از هیئت حسینی تا هویت حسینی
🔹 پیرمرد پرحاشیه
🔸️ پاسخ به شبهه‌ای قدیمی

 

 

دریافت فتح 235