نشریه فتح ، نشریه گفتمان اسلامی

 

 

 

📃 شماره 232 منتشر شد

🔹 قارّه سبزِ درحال قرمز شدن
🔸 در گل مانده؟
🔹 سربازی از نگاه شرع
🔸️ به قله پشت نکن

 

 

دریافت فتح 232