نشریه فتح ، نشریه گفتمان اسلامی

 

 

📃 شماره ۲۲4 منتشر شد:

🔹 تست دشوار در ابلاغیه کنکور
🔸 شوکران: آیا ظریف به پاستور می‌اندیشد؟
🔹 یک قدم قبل از حجاب
🔸️ حجاب به مثابه یک امر اجتماعی
🔹️ خشاب پرقانون علیه مدافعان امنیت!

 

 

دریافت فتح 224