نشست تخصصی بررسی تحولات بازارسرمایه به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی  دانشگاه امام صادق(ع) و با حضور آقای دکتر سعدوندی  برگزار شد.

آقای دکتر سعدوندی در ابتدا گزارش و تبیینی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کردند و فرمودند:

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در کشور سیاست ضد تورمی کم کردن پایه پولی با شیب ملایم اجرا شد که برای کاهش تورم مناسب بود ولی باعث ایجاد رکود شد. تا اینکه در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم به پایین نرخ بهره رسید و نرخ بهره را هم کم کردند. همینگونه بود که در کشور ما نرخ بهره نوسان بالایی دارد. بطور مثال در سال ۱۳۹۶ نرخ بهره اوراق بهادار به بالای ۳۵ درصد رسید که در کشورهای پیشرفته نادر است. این قسمتی به این دلیل است که در محاسبات متاسفانه نرخ بهره اسمی مورد توجه است و نرخ بهره واقعی مورد توجه نیست. با احتساب تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی ما نرخ بهره واقعی منفی داریم.

همچنین در مورد وضعیت فعلی باید گفت که از سال ۱۳۹۲ که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد سیاست رکود دائمی در پیش گرفته شد؛ در حالی که این سیاست باید بصورت موقت اجرا شود. دولت تدبیر و امید با این سیاست تورم را پایین نگه داشت ولی اقتصاد کشور را وارد یک رکود شدید کرد. بعد از برجام برای کشور شرایط اقتصادی تغییر زیادی نکرد اما این وضعیت رکودی باعث شد که از همین تغییرات کوچک هم نتوانیم استفاده کنیم. این رکود نقدینگی را بشدت در بانک ها انباشت کرد. بطوریکه سهم شبه پول در gdp  از ۱۲ درصد به ۲۰ درصد رسید و سهم پول از  ۸۸ درصد به ۸۰ درصد رسید.

در ادامه میهمان جلسه به وضعیت بازار بورس در آن دوره پرداخت:

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ بازار بورس به رکود رفت و قیمت اکثر سهام بسیار پایین تر از ارزش واقعی آنها شد. این اتفاق در زمانی بود که بازار مسکن بسیار رشد کرد و قیمت ارز هم رشد داشت تا به ۱۸ هزار تومان رسید. این قیمت پایین بورس باعث اقبال مردم نسبت به آن شد و این روند ادامه داشت  تا اینکه در مرداد ۹۷ بازار سبز تبدیل به منفی شد. این شرایط ادامه داشت تا اینکه دست اندرکاران بورس تصمیم گرفتند چند ماه بازار را تحت کنترل بگیرند که باعث سقوط آزاد بازار شد. این نیز گذشت تا اینکه از اوایل ۹۸ قیمت‌ها به تدریج رشد کردند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به وزارت اقتصاد اخطار داده می‌شد که بازار به سمت خطرناکی حرکت می‌کند و باید با انتشار اوراق عرضه و … کمی از تشنگی بازار کاست. علاوه بر این سهام دولتی (دارا یکم، دوم …) را منتشر کردند که  باعث  بزرگ تر شدن حباب شدند. تا اینکه در تیرماه ۱۳۹۹ سهام سقوط کرد. انتشار اوراق توانست کمی جلوی سقوط را بگیرد ولی این انتشار هم افراطی شد و فاجعه به بار آورد.

دکتر سعدوندی در انتها نکاتی را فرمودند:

نکته اصلی برای بازگرداندن اعتماد به بازار نظارت بر آن است که مشکلاتی از قبیل دخالت در خرید و فروش سهام با استفاده از اطلاعات نهانی که دسترس مسئولین امر است، اتفاق نیافتد. با این وضعیت بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود اگر سیاست تورمی اجرا شود بازار مسکن به یک رکود بلندمدت می‌رود. توصیه اکید به دولت برگرداندن اعتماد به بازار سهام و توجه وافی به بازار سهام است . به نظر ایشان اولویت‌های اقتصاد ایران بعد از کنترل تورم نرخ تشکیل سرمایه است که از نرخ استهلاک پایینتر است و ایران رشد سرمایه منفی دارد و این توجه به تشکیل سرمایه با قیمت گذاری دستوری ممکن نیست.