فتح 207

26 مرداد 1400

نشریه فتح، نشریه گفتمان انقلاب‌ اسلامی

در شماره۲۰۷ بخوانید:

آیا وکیل اند؟
هیئت اینستاگرامی آری یا نه؟
طالبان برادرکشی
محکمه تاریخ

دریافت فتح ۲۰۷