مهدی رمضانعلی سردبیر نشریه حیات، از انتشار صد و دوازدهمین شماره ماهنامه فرهنگی-سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) خبر داد.

صد و دوازدهمین شماره ماهنامه فرهنگی-سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد. شماره ۱۱۲ نشره حیات (ماهنامه فرهنگی سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)، در قالب شش پرونده اقتصادی، پایداری، رسانه، جامعه، نگار و مقاومت به رشته تحریر در آمده است. نشریه حیات در پرونده ویژه مقاومت به بررسی طالبان و جایگاه آینده آن، در پرونده سیاسی به ورود هیئات به عرصه سیاست و رانت، در پرونده هنر به بررسی هنر هیئتی و نغمه پردازی در مداحی، در پرونده اقتصادی به مسائل اقتصاد مقاومتی و ورود هیئت در عرصه اقتصاد، در پرونده رسانه به ابعاد مختلف رسانه در هیئت و هزینه‌ها و فایده‌های آن، در پرونده مقاومت به جریانات مقاومت از جمله حزب الله لبنان و تاثیرپذیری آن از واقعه عاشورا و در پرونده نگار به قاب‌های ماندگار هیئات پرداخته است. در این شماره، آثار و گفتارهایی از: دکتر ابوذر گوهری‌مقدم، دکتر علیرضا آزاد، دکتر محمد نوروزی، علیرضا صالحی، دکتر بهمن اکبری، محمد ابراهیم‌نژاد، ریچارد غیاثی، مرضیه ادهم و جمع دیگر از محققین و صاحب نظران علوم انسانی کشور منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند نسخه الکترونیکی شماره ۱۱۲ نشریه حیات را از طریق نرم‌افزار کتابخوان «طاقچه» مطالعه، و برای تهیه نسخه کاغذی آن به کتابفروشی‌ نشر اسم، و یا صفحه اینستاگرام و کانال حیات در پیامرسان بله به نشانی hayatmag_ir@ مراجعه نمایند.

دریافت حیات در طاقچه: «ماهنامه حیات ـ شماره ١١٢ ـ شهریور ١۴٠٠»