بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در اقدامی نمادین، تعدادی گالن سوخت را به سفارت انگلستان در تهران اهدا کرد. طی روزهای اخیر، مردم انگلستان با مشکل کمبود سوخت مواجه شده و به پمپ‌های بنزین هجوم آورده‌اند. طبق آخرین اخبار، همچنان تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های این کشور در تعطیلی به سر می‌برند.