حیات ۱۰۹ منتشر شد !

🔸 مشارکت ممنوع ؟

🔺 بررسی علل کاهش تمایل به مشارکت در انتخابات

🔹 پرونده جامعه
دوقطبی سرآغاز نزاع بی‌پایان اجتماعی
نگاهی جامعه‌شناسانه بر پدیده دو قطبی و تأثیر آن در انتخابات

🔹 پرونده اندیشه
مشارکت مردم؛ نمایش اقتدار یا اقتدار نمایشی؟
نقش مردم در حکمرانی و چگونگی مشارکت آن‌ها

🔹 پرونده اقتصادی
مرغ همسایه دیگر غاز نیست!
بررسی جایگاه اقتصادی کشورهای همسایه در دیپلماسی اقتصادی ایران

🔹 پرونده سیاسی
عیار سنجی نامزدهای ایران 1400
نگاهی کوتاه بر آنچه گذشت و آنچه خواهیم دید از نامزدها

🔹 پرونده هنر
سیاست، روی پرده‌ی سینما
تحلیل و بررسی سینمای سیاسی ایران

🔹 پرونده رسانه
گردنه حیران صداوسیما
بررسی عوامل ضعف سریال¬های اخیر رسانه ملی

🔹 پرونده مقاومت
دعوا بر سر عروس
مروری بر اخبار جنگ دوازده روزه

🔹با آثار و گفتارهایی از :
دکترحسین محمدی سیرت
دکتر علیرضا چیت‌سازیان
دکتر سید جواد حسینی آملی
دکتر سید مهدی ناظمی قره‌باغ
امیر ابیلی
محسن جوهری
محمد اصغری
محسن فائضی

حیات را از طاقچه بردارید: پیوند دریافت