حیات ۱۰۸ منتشر شد!

ولی فقیه ایدئولوژیست
رییس جمهور استراتژیست

🔸 حسن عباسی: رئیس‌جمهوران در کشور در قامت ایدئولوژیست وارد می‌شوند؛ درحالی که طبق قانون اساسی و با ابزار سیاست‌های کلی نظام، این سطح در اختیار رهبری است.

🔹 پرونده جامعه
🔹 صندوق رای را ناموس نظام کرده‌ایم
🔹بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی حال حاضر در کشور

🔸 پرونده اقتصادی
🔸 اقتصاد بی‌فرهنگ
🔸 بررسی دوگانه رفع-خنثی‌سازی تحریم و دلالت آن در سیاست اقتصادی آینده کشور

🔹 پرونده اندیشه
🔹 بازگشت به اهل علم
🔹 بررسی جایگاه و نقش اهل علم در تصمیم‌گیری و اجرا

🔸 پرونده هنر و رسانه
🔸 مثل پینوکیو
🔸 تحلیل ساختاری نظام تبلیغاتی انتخابات در کشور

📝 با آثار و گفتارهایی از: حسن عباسی، دکتر محمد جبارپور، دکتر سیدمجید امامی، دکتر حسین محمدی سیرت، دکتر علیرضا چیت‌سازیان، دکتر مهدی رزم‌آهنگ، دکتر میثم خسروی، داوود طالقانی، محمدجواد بادین‌فکر و…

🔺حیات را از طاقچه بردارید : پیوند دریافت