بی تردید مسائل امنییتی در هر کشوری مهمترین حوزه و خط قرمز حاکمیت است.کوچکترین انحراف در این زمینه اثرات جبران ناپذیری خواهد داشت.پیش از این جناب شریعتمداری در کیهان به گوشه ای مختصر از مسائل وزیر پیسنهادی اطلاعات پرداخته بود که لازم دیده شد با توجه به اهمیت مسئله و توجه ناکافی  به آن ابعاد دیگری در این موضوع پرده برداری شود.

 1) ایشان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط وزارت اطلاعات تائید صلاحیت نشدند،حالا سوال اینجاست که آیا شخصی که برای نمایندگی مجلس که افراد با سطح صلاحیت نه چندان  ویژه و بعضا با برخی تخلفات تایید صلاحیت می شوند،صلاحییتش رد می شود می تواند مسئول عالی ترین نهاد تایید صلاحیت کشور شود. چگونه می توان صلاحیت ایشان را برای مسئولیتی به مراتب مهمتر تایید کرد؟اگر احتمال وجود مشکلی  در پرونده ایشان باشد ،چه تضمینی وجود دارد که این موارد وجه المصالحه مسایل حساس نظام قرار نگیرد ویا موجب فشار به  ایشان نگردد؟

2)ایشان عملا سابقه امنیتی مرتبط با این حوزه را در کارنامه ی خود ندارند.اساسا وزارت اطلاعات از مجمو عه های پایدار نظام است و تغییرات در آن به دلیل ملاحظات داخلی کمتر انجام می شود ، علی الخصوص در سطوح عالی که دسترسی به اطلاعات گسترده تر است. این نگرانی وجود دارد ، تا با تصمیمات غیر دقیق کشور در معرض خطراتی چون قتل های زنجیره ای قرار  گیرد.از این رو دولتی که با شعار شایسته سالاری و تخصص گرایی بر سر کار است حتما لازم است از افراد با سابقه تر این حوزه که  آزمون خود را در دستگاه امنیتی پس داده باشند،بهره ببرد.

3)ایشان از 1379 تا 1388،حدود یک دهه را در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را مسئولیت داشته اند. از جمله دستگاههایی که بر صلاحیت ایشان برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نظر منفی داشت.بخش های نظارتی مسئول و مرتبط با این مجموعه بوده است.

در واقع عمده فعالیت های اجرایی و عملکرد مدیریتی ایشان در همین نهاد بوده که محل انتقاد کارشناسان آن حوزه می باشد. طبعا وزارت اطلاعات بسط ید و قدرت بسیار بیشتری را فراهم می کند که کوچکترین انحراف در راس آن مجموعه ممکن است ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره نظام وارد آورد.

4)افرادی که در مجلس،ارتش و دیگر محیط های کاری ایشان،سابقه همکاری با حجه الاسلام علوی را دارند بوده و یا از نزدیک نوع مدیریت ایشان را لمس نموده اند، بر داشتن روحیه ی لابی گری سیاسی اشاره می کنند. بی تردید وزیر اطلاعات لازم است کوچکترین شائبه اهل لابی بودن را نداشته باشد،از لوازم کار ایشان عدم ارتباط سیاسی با جریانات مختلف کشور،استقلال در شخصیت و …. است که این مورد نیز درباره ایشان محل تامل است.

مجموعا به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی موظف است در این حوزه مدرس وار و قاطعانه بایستد و لااقل در مسائل کلیدی  و حساس نظام به هیچ وجه مماشات نکنند.قطعا وزارت مهم اطلاعات که توانایی کنترل بر تمامی دستگاهای دیگر را دارد، به فردی بدون شائبه برای پیشبورد ماموریت هایش نیاز دارد.