کتاب «اقتصاد کرونا» که توسط انتشارات نیلوفران و به سفارش سازمان پدافند غیرعامل تهیه شده، منتشر شد.

کتاب «اقتصاد کرونا» با رویکرد اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا که محوریت آن تحلیل شرایط اقتصادی پیش آمده ناشی از ویروس کرونا است، توسط حجت الله عبدالملکی و جمعی از کارشناسان نظیر روح الله ایزدخواه، مسعود براتی، سید امیر سیاح، سید احسان خاندوزی، حمیدرضا مقصودی، میثم پیله فروش، مهدی موحدی بکنظر، حسین میرزایی، محسن محمدی، علی مروی، مهدی طغیانی و مصطفی زمانیان تهیه شده است.

این کتاب که با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) تهیه شده، توسط انتشارات نیلوفران منتشر شد.

https://ble.ir/befekr_bashim