بسم الله الرحمن الرحیم
تولید موتور محرکه اقصاد تمام کشورهای موفق و پیشرو در جهان است و می توان گفت تنها کلیدواژه مشترک در تمامی اقتصادهای پیشرفته دنیا است. منظور از تولید معنای عام و فراگیر آن است؛ چه این تولیدات در عرصه علم و فناوری باشد، چه در صنعت، چه در کشاورزی و چه در عرصه فرهنگ باشد اهمیت ویژه در تولید و جهش تولیدات است خصوصا در جایی که مزیت اقتصادی داریم و میتوانیم به سرعت به این مزیت برسیم.
چرا جهش تولید؟! جهش تولید به چه معناست؟
جهش تولید به معنی برداشتن گامی بلند، سریع و عملیاتی در راستای کاهش فاصله علمی، فناوری و صنعتی کشور از کشورهای پیشرو در اقتصاد است که گام همراه با نوآوری در صنعت و یافتن مسیرهای جدید و میانبر برای فضای تولید در کشور است. ما با مطالعه نظرات کارشناسان متخصص و نیز با مطالعه پیشینه اقتصادی ، اقتصادهای پیشرو در جهان می پردازیم چه آن هایی که نسخه اروپایی می پیچند و قائل به انقلاب صنعتی و سپس استمعار کشورها برای یافتن بازار هستند و چه نسخه چشم بادامی های آسیایی که با عزم ملی و حمایت شدید دولت از صنایع داخلی به پیشرفت های اقتصادی چشمگیری رسیدند؛ به یک نقطه عطف در هر دو نسخه اقتصادی می رسیم که آن هم جهش تولیدی در محصولات آن کشور ها است.
رهبر معظم انقلاب در اولین سرمشق اقتصادی دفتر انقلاب اسلامی در گام دوم، به حق و به درستی به این مسئله دقیق و مهم برای اقتصاد کشور اشاره کردند و جاده ای طولانی و پرفراز نشیب اما روشن و امیدآفرین را در پیش روی تمام ملت خصوصا جهادگران اقتصادی برای موفقیت اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی، قرار دادند. اما این گفتمان جهش تولید و این فرهنگ تولیدگرا مانند سایر گفتمان ها لوازم و مقماتی دارد و تنها با تشویق و تحسین بارور نخواهد شد! در این یادداشت میخواهیم لوازمی که بنظر مهمتر از لوازم اقتصادی پیشبرد این گفتمان است را بیان کنم و از لوازم اقتصادی این گفتمان که البته بسیار با اهمیت است، چشم پوشی میکنیم
 ضرورت شکل گیری دولت جوان و انقلابی برای پیشبرد اهداف گفتمان جهش تولید
 ضرورت شکل گیری جبهه علمی و کارشناسی قوی در این حوزه و راهبری کارشناسی گفتمان توسط اساتید مجرب
 عزم و اراده جدی ملت و بسیج تمام امکانات کشور برای از بین بردن ویروس های مهلک در فضای تولید کشور(همچون قاچاق،قوانین دست و پاگیر مالیاتی،عدم حمایت دولتی،نبود مواد اولیه و….)
برای هرکدام از این ضرورت ها ساعت های زیادی کارشناسان اقتصادی تامل کرده اند و به چنین لوازم اصلی و با اهمیتی در تحقق گفتمان جهش تولید و فرهنگ تولیدگرا دست یافته اند. موقعیت حساس و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران(جمعیت جوان کشور، کم اثر شدن تحریم بر اقتصاد ایران، آغاز دوران ترسالی در ایران و…) و موقعیت اقتصادهای جهان با توجه به شیوع بیماری کووید19 همه و همه بستر مناسبی را برای جهش تولید و حل همه مشکلات اقتصادی کشور مهیا ساخته است. امید است با ” نوآوری و شکوفایی”، “اصلاح الگوی مصرف”،” همت مضاعف و کار مضاعف”،”جهاداقتصادی”،” تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی”،”اقتصاد مقاومتی”،”تولید و اشتغال” و “حمایت از کالای ایرانی” گامی اساسی در جهت ” “رونق تولید” و در نهایت “جهش تولید ” برداریم .
محمدجواد فدایی