تدبیر به وقت بودجه1

نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی(tax to gdp) یکی از شاخص‌های مهمی است که نشانگر میزان کنترل و مدیریت منابع اقتصاد توسط دولت است. هرچقدر نسبت مالیات به gdp کوچک‌تر باشد، یعنی دولت در مدیریت منابع اقتصاد ضعیف است.
به زبان ساده، هرچه این نسبت کوچک‌تر باشد، میزان ولنگاری اقتصادی بالاتر می‌رود؛ و وقتی میزان ولنگاری اقتصادی بالا برود، توان دولت در تخصیص بهینه منابع در جهت برنامه‌های ملی پیشرفت کاهش می‌یابد. میزان این نسبت در کشورهای پیشرفته حدود ۳۴٪ ، کشورهای عضو بریکس حدود۲۳٪ ، کشورهای کمتر توسعه یافته حدود ۱۶٪ خب بنظر شما کشوری مثل ما که دولت با تدبیر و امیدبخش دارد این نسبت چقدر می تواند باشد؟!
بین۴تا۷٪ ! این عدد یعنی عدم کنترل و مدیریت بهینه منابع اقتصاد کشور توسط برنامه نویسان مالیاتی و بودجه ای کشور…
دولت محترم مثل سایر دولت های قبل(البته خیلی بیشتر) دچار کسری بودجه است و این مسئله، برای هیچ کسی پوشیده نیست. اما مسئله مورد انتقاد دولت فعلی مسئله معافیت های مالیاتی غیر ضروری است (۵۰هزارملیارد تومان) که در این دولت از جیب خلیفه بخشیده می شود البته نه، بلکه ازجیب سایر مردم مالیات دهنده..! خیلی از کارشناسان اقتصادی در ایامی که لایحه بودجه۹۹ به مجلس ارائه شده تذکر داده اند که درآمد هایی که دولت برای سال۹۹ پیش بینی کرده خیلی مبهم است و پایه اصلی آن بر درآمدهای ثابتی مثل درآمد مالیاتی نیست و این یعنی امکان عمیق تر شدن کسری بودجه در سال آینده. در کشورهای پیشرفته سهم درآمد مالیاتی از کل درآمدها حدود ۷۰٪ است اما زمانی که برنامه بودجه سال ۹۷  را نگاه کنید(بودجه۹۸ و۹۹ هم زیاد تفاوتی ندارد) خواهید دید که این رقم در کشور ما حدود۳۶.۷٪ است.
نقد اصلی وارد بر دولت این است که دولت نمی خواهد برای درآمد کسب کردن خود را به زحمت بیاندازد و خود را به چالش بکشد؛ دولت ما به درآمد های بادآورده ای مثل درآمد حاصل از فروش نفت و فروش اموال دولت عادت کرده است و این درآمدها سبب تنبلی و عدم پویایی دولت شده است.
این عدم پویایی و تنبلی دولت به جایی رسیده است که حتی حاضر نشده است ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر این که دولت اگر در جایی معافیت مالی را صلاح دید، باید بجای اعطای معافیت مالی از قانون مالیات با نرخ ۰٪ استفاده کند. اینجاست که حسن تدبیردولت و مافیایی که از این قضیه نفع می برد چنان معجونی درست می کنند که می توانید در بودجه‌ریزی سال۹۹ مشاهده کنید. لایحه بودجه ۹۹ نخوانید، بخوانید تدبیر به وقت بودجه ریزی!
هدف متن سیاه نمایی نیست بلکه تنبهی است برای نمایندگان مجلس جدید و هر مسئولی که گوش شنوا داشته باشد.

آذر۹۸
نویسنده:محمد جواد فدایی
_________________________________________
http://fna.ir/ddth9s
http://fna.ir/ddtw5t
@syjerbraily