نام شما را در تاریخ خواهند نوشت. نام فردی که به پشتوانه‌ی رأی جمهور و تنفیذ شخص اول نظام، بالاترین مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشت و با حماسه‌آفرینی، تمام بدنه‌ی جمهور و ارکان نظام را به لرزه در می‌آورد. اعجوبه‌ای که حتی بهترین طرح‌ها و فرصت‌ها را با یک حرکت ناپلئونی به بی‌سابقه‌ترین چالش‌ها و معضلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌کرد. مصداق تام هنرنمایی‌تان اکنون همه را در بهت و حیرت فرو برده؛ چگونه ممکن است طرحی اقتصادی را فارغ از نظرات کارشناسی طوری پیاده کرد که این چنین برکاتی داشته باشد؟ چگونه می‌توان همزمان بستر اغتشاش و آشوبگری را برای منافقین، اشرار و برخی جوان‌های پرشور و غافل فراهم کرد، یأس و ناامیدی عموم مردم را نسبت به امکان اصلاح اقتصادی تشدید نمود و ناکارآمدی‌های اقتصادی و بی‌عرضگی اقتصادی دولت را پای ناکارآمدی اقتصادی نظام نوشت؟ ساختارهایی را که به اصرار خود دولت برای حل مسائل فوری و اساسی معیشتی ایجاد شده، در افکار عمومی بی‌حیثیت و بی اعتبار کرد، مردم را نسبت به جایگاه اساسی جمهوریت که مشارکت امت در نظام اسلامی است بدبین کرد، مشارکت سیاسی مردم در انتخابات را تحت الشعاع قرار داد و نهایتاً سران قوا و ولی فقیه جامعه را خرج بی‌تدبیری و کج‌اندیشی خویش کرد؟

در میان دوست و دشمن هر یک حدیث مفصلی از اهداف جنابتان از این حماسه‌آفزینی می‌خواند. شاید این اقدام را راحت‌ترین و سریع‌ترین راه ممکن برای پر کردن چاله‌های معیشتی ایجاد شده توسط خودتان در این شش سال می‌دانستید و البته عاجز از کنترل عواقب آن بودید. شاید التهاب و آشوب و امنیتی کردن فضا و تحت فشار قرار دادن سران قوا و مقصر جلوه دادن نظام را تنها راه حفظ موجودیت سیاسی خود دیدید که اکنون به دلیل کارنامه‌ی سیاه شما، تلاش اصلاح طلبان برای پس گرفتن رحم اجاره‌ای خویش و عدم توانایی شما در ایجاد پایگاه مردمی رو به اضمحلال است و با پایان یافتن دولت فخیمه إن‌شاالله به تاریخ خواهد پیوست. و شاید همچنان راه خروج از بن‌بست فرضی خویش را در دامن غرب جستجو می‌کنید و تمام دست‌وپا زدن هایتان برای مذاکره بی‌نتیجه مانده و التهاب‌آفرینی و آشوب و به بن‌بست کشیدن اقصاد را تنها راه مجبور کردن رهبری، نظام و مردم به پذیرش مذاکره با قبله‌ی آمال خود دیدید؟

هزینه‌هایی که تحمیل آن‌ها به جمهوری اسلامی، تجمیع همزمان توان جریان‌های ضد انقلاب، منافقین، رسانه‌های سرمایه‌داری و منابع مالی شیوخ خلیج و… را نیاز داشت، به تنهایی و در جایگاه شخص دوم مملکت بر این نظام مقدس وارد کردید و اعتبار اندک خویش را هم بر باد دادید.  خداقوت!