چند سوال اساسی پیرامون افزایش قیمت بنزین

در این روزها که اوضاع اقتصاد، بخاطر تصمیمات فشل دولتی ها خوب نیست. خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین، نمکی بود برزخم های مردم. زخمی که حاصل تورم افسارگسیخته سال ۹۷ بود.
حالا در شرایطی که هنوز ۶ماه از ثبات نسبی در اقتصاد نمیگذرد، خبر دوباره افزایش قیمت بنزین مردم را شوکه کرد‌.
قطعاً ایرادات کثیری براین نحوه اجرای این مصوبه و جود دارد که بنا دارم برخی از آن هارا درقالب سوال بیان کنم…باشد که پاسخ این سوال ها را دریابیم:
۱. اینکه در شرایط فعلی، دولت کسری بودجه ای حدود۱۰۰همت دارد، افزایش قیمت بنزین، و از ان طرف افزایش یارانه ها، قرار است دقیقاً چقدر از این کسری بودجه کم کند؟

۲. آقایان میگویند که علت افزایش قیمت بنزین، نزدیک شدن آن به قیمت جهانی اش است تا احتمال و امکان قاچاق آن کاهش یابد. بسیارخب. بالفرض که بپذیریم این استدلال صحیح است، اما مگر “نؤمنُ ببعض و نَکفُرُببعض” میشود ؟
اگر قرار است قیمت های ما به بازارهای جهانی تقریب پیداکند، چرا دستمزد نیروی کار مطابق قیمت جهانی نیست؟
چرا ارز ۴۲۰۰ تومانیِ دولتیِ رانتی را حذف نمیکنید؟
یا رومیِ رومی، یا زنگیِ زنگی

۳.علت اجرای این سیاست با این شیوه (بامداد روز جمعه ، بدون اطلاع قبلی به ملت) چه بود؟ دولت دهم، قبل از اجرای طرح هدفمند سازی، مدت ها ازطریق رسانه ، موضوع را برای مردم شفاف سازی میکرد. صاحبان سرمایه، درآن زمان مهلت داشتندتا درصورت نیاز، اقدام به بروزرسانی دستگاه ها و ناوگانهای خود کنند تا با افزایش قیمت حامل های انرژی، ضرری متحمل کارفرمایان و بنگاه ها نشود. اما الان چه؟
در دولت دهم، رییس جمهور، نمایندگان ملت و خود ملت را درجریان امور قرار داده بود. اما الآن چه؟
آیا واکنش مردم به این شرایط، حق نیست؟

۴. این طرح، طی این چندسالی که دولت یازدم و بخشی از دولت دوازدهم، آن را اجرایی نکرد، چقدر هزینه بر ملت تحمیل کرد؟ چه کسی پاسخگوی مافات است؟
مگر طرح هدفمندی یارانه ها، مصوبه مجلس نیست؟ مگر مصوبه مجلس، قانون لازم الاجرا نیست؟

۵. این طرح که با این کیفیت اجرا شده، طی چند ساعت و چند گزارش کارشناسی، به تصویب رسیده؟
مگر لیبرالیسم به معنای آزادی نیست؟ چرا مردم را در انتشار این گزارش های کارشناسی، محرم نمیدانید؟
آیا سایرین حق بررسی و نقد این گزارش ها را ندارند؟ سوال اینجاست که اساساً گزارش کارشناسی این اقدام کجاست؟ مصاحبه های تلویزیونی رییس ساز مان برنامه و بودجه، قطعاً گزارش کارشناسی مستدل محسوب نمیشود. لطفاً گزارش کارشناسی برای نخبگان و دانشگاهیان منتشر کنید. مطمئن باشید که اگر حرف، حرف حساب باشد، جواب ندارد.
سخن فراوان است اما ترجیح میدهم به همینقدر اکتفا کنم…امیدوارم جواب این سوالات مبهم نماند، نه برای ما، و نه برای آینده گان…

نویسنده: علی جوان