شماره ۱۶۵ نشریه فتح بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ویژه نامه شب هشتم محرم هیأت میثاق با شهدا منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

سرمقاله: مردی برای تمام فصول :
در روزهای اخیر انتشار یک نامه از وحید جلیلی باردیگر نگاه‌ها را به ساختمان شیشه ای جام جم دوخته است، ماجرا از یک سریال آغاز شد…

مظلومیت ۶ماهه‌ها
این گروه خشن
بی‌مهری با مسکن
رام نباشیم
و…

 

دریافت فتح ۱۶۵ شب هشتم محرم