شماره۱۶۴ نشریه فتح بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ویژه نامه شب هفتم محرم هیأت میثاق با شهدا منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

سرمقاله: خانه های بی خانواده :

حدود دو و نیم میلیون خانه خالی در تهران وجود دارد و دولت باید با وضع مالیات بر خانه های خالی از این آمار بکاهد، اما بازهم می‌بینیم که تقریبا هیچ!

ذلت نمی‌پذیریم
شوراهای قربانی
دولت علیه قانون
بانک یا کار دسته جمعی
و….

دریافت فتح 164 شب هفتم محرم