شماره 163 نشریه فتح بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ویژه نامه شب ششم محرم هیأت میثاق با شهدا منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

سرمقاله: مرگ دموکراسی :

تعلیق پارلمان انگلیس مهمترین نماد دموکراسی توسط ملکه الیزابت دوم

مولا رو منم حساب کن
ابلاغ شده اما مغفول
کودک همسری یا اجرای 2030؟!
شهید دادستانی
و…

دریافت فتح 163 ششم محرم