شماره۱۶۱ نشریه فتح بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ویژه نامه شب چهارم محرم هیأت میثاق با شهدا منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

سرمقاله: جاسوسی به سبک اینستکس :
اینستکس! ساز و کار مالی یا سیاسی ؟!

نماز پر پرواز
تجربه شکست
کاش مدیرانی که کار راه نمی اندازند محاکمه شوند
شهید استعمار
و…

دریافت شماره ۱۶۱ نشریه فتح