باتوجه به شعار امسال هیئت میثاق با شهدا که مربوط به خانواده هست و هم چنین اولویت شماره یک کشور که مسأله اقتصاد هست لذا واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام هم باتوجه به شرایط موجود غرفه به نام غرفه جهاد اقتصاد برای دهه ابتدایی محرم تدارک دیده و با توجه به شعار هیئت که بر محوریت خانواده است هم عرضه محصولات مربوط به اقتصاد خانواده رو انجام می‌دهد و هم به روایتگری و بحث آموزش اقتصاد خانواده می‌پردازد.

هم چنین غرفه جهاد اقتصادی هرشب یک سخنران و یا روایت گر مسائل اقتصادی دارد که شب سوم و میزبان جناب دکتر عبدالملکی نظریه پرداز اقتصاد مقاومتی و هم چنین معاونت اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی هستند بودیم.

ان شاءالله شب چهارم هم در خدمت ایشان با محوریت تربیت فرزندان با ذهنیت اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

نویسنده: محمد حسین سورانی، غرفه جهاد اقتصادی

واحد جهاد اقتصادی/