شماره۱۶۰ نشریه فتح بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ویژه نامه شب سوم محرم هیأت میثاق با شهدا منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:
سرمقاله: سرانجام قیام غیر خانوادگی:
رد پای آقازاده نفتی در قراردادهای بین المللی

سرانجام دو راهی نادر و پیامبر
برشی از کتاب بر جاده های آبی سرخ
مستند امیدیه
انقلاب برچیدن طاغوتی ها
و…

دریافت نشریه فتح؛ شماره ۱۶۰؛ ویژه سوم محرم