نشریه فتح 159

شماره ۱۵۹ نشریه فتح بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) ویژه نامه شب دوم محرم هیئت میثاق با شهدا منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

سرمقاله: داستان چسبندگی پیرمردان به میز
آخرین سپاهی را که پیامبر برای صیانت برای مرزها فرستادند به به اسامه بن زید سپردند، اسامه بیت ساله مأمور شده بود…

هیئت خانوادگی
قدرت پوشالی استکبار
رویای بر باد رفته
هیئت نوجوانان میثاق با شهدا
و…

دریافت فتح 159؛ ویژه دوم محرم 98