جلسه‌ی افتتاحیه والعصر بیست و دو (دوره‌ی آموزش غرب شناسی بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام) ساعت ۱۸ امروز، جمعه، در اردوگاه بسیج دانشجویی در آبعلی برگزار شد.

با قرائت قرآن جلسه آغاز شد و با توضیحاتی از حسین زمانیان، مسئول واحد جهاد علمی بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، ادامه یافت. وی پس از بیان تفسیری کوتاه از سوره‌ی عصر علم را مقوله‌ای نیازمند به تواصی به حق و تواصی به صبر دانست و علم مورد نظر را از معنای اصطلاحی امروزی آن جدا و آن را موضوعی مقدس دانست.

مسئول واحد جهاد علمی در ادامه به تاریخچه والعصر اشاره کرد و والعصر را یک آرمان بدون تصلب فکری معرفی نمود که در بیست و دومین سال برگزاری خود به سر می برد. وی همچنین پشتکار نسل های گذشته‌ی والعصر را زمینه‌ساز ادامه‌یافتن این آرمان دانست؛ چراکه والعصر مسئله‌ی وجودی آنان بوده است.

 

در ادامه، طالبی، مسئول آموزشی دوره، با معرفی بخشی از کادر علمی به تلاش چندماهه و پیگیری مباحث علمی دوره توسط یک تیم ده نفره اشاره داشت. وی ابراز کرد برنامه‌های علمی این دوره شامل کلاس، مباحثات و مطالعه‌ی کتب مرتبط با موضوع کلاس‌ها برای سطح دوم شرکت‌کنندگان می باشد. او همچنین با اشاره به اصالت و قدمت این دوره‌ی غرب شناسی، اعتبار بالای دوره‌ی والعصر را خاطر نشان کرد.

 

توضیحات کیا، مسئول دوره، حول مسائل اجرایی پایان‌بخش این جلسه بود.

علی ربانی /