بسم الله الرحمن الرحیم

در هفته‌ای که گذشت، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) میزبان جمعی از فعالین بومی شهرستان هویزه بود.
در این دوره دو روزه که با هدف تحقق الگو جام(جهاد اقتصاد مقاومتی) هویزه برگزار شد، درباره چگونگی عملیاتی نمودن این ایده بحث و گفتگو شد.

روز اول با حضور آقایان داوود صادقی(پژوهشگر موسسه ایتان) و سردار دُرّ(فعال حوزه اقتصاد روستایی)، تجربیات موفق اقتصادی در مناطق روستایی جنوب کشور و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر هیئت‌های اندیشه‌ورز مردمی(پرهام) مطرح شد.

در روز دوم که با ارائه منهدس دلگرم(پیشکسوتان جهاد سازندگی) و حجت الاسلام سید محمدرضا رضی(دانشجوی دکتری رشته اقتصاد) همراه بود، به بیان چگونگی عملیاتی‌نمودن الگوی جام در شهرستان هویزه پرداخته شد.

قرارگاه جهادی عبادالرحمن درصدد است تا در راستای محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال و رونق تولید در روستاها(به عنوان پیشران‌های تولید) به طراحی ایده‌های اقتصادی بومی و اجرای این ایده‌ها توسط کارگروه جام هویزه بپردازد.